Bab Boujloud

Bab Boujloud

Medinanın ana girişi, aynı zamanda Bou Inania medresesinin ve Sidi Lazaz camiinin minarelerinin kesildiği yerdir. Almohadlar döneminde 13.yüzyılda  Hispano-moresk stilde yapılmıştır ve 1913’te onarım görmüştür. Şehrin en yeni kapısıdır. İçinden geçeceğiz.

 

Borj Nord (Kuzey kale burcu)

Bu kale burcu, güneydekine oranla daha yenidir ve günümüzde bir silah müzesi barındırır. Bu silahlar tarihöncesi dönemlerden günümüze, yontulmuş taştan topa kronolojik olarak sergilenmektedir. Burada her millet temsil edilmektedir. Baltalar, baltalı mızraklar, mızraklar, sıradan ve sapları süslemeleri kılıçlardan oluşan güzel bir koleksiyon, İran kaskları, süslü eyerler, tüfekler, tabancalar, altıpatlarlar ve her türden top burada sergilenmektedir…Ayrıca, bu bölge eski kenti muhteşem bir manzara ile seyretme imkanı sunar.

 

Dar El-Makhzen

Alaouiler meydanına açılan yerde, devlet Sultanının sarayı kapıları kapalı, yumurta kabuğu cephesiyle, çam yeşili kiremitleriyle göze çarpar. Yeşil renk için peygamberimiz Hz. Muhammed, kadın yüzü için olduğu kadar görünüş açısından da güzel olduğunu söylemişti. Bu anıtsal alanın iç kısmında birçok saray, cephane, bir hayvan barınağı, bir camii, bir kubbe ve 1320’de Merinidler tarafından kurulan bir medrese yer alır. Uçsuz bucaksız ve meşhur Lalla Mina bahçelerinin de göz ardı edemeyiz.

 

Mellah

Bu terim, Fas’ta tüm Musevi mahallelerini tanımlar ve melh (tuz) kelimesinden türemiştir. Fes’teki Mellah mahallesi, Fas’ta ilk olarak bilinir ; şehrin kuzeyinde El Yahudi mahallesi içinde, günümüz Jamai Sarayı yakınında yer alır.Mahallede, küçük ticarethaneler, kuyumcu atölyeleri(geçmişte Musevilerin uzmanlık alanı), sinagogları ve mektepleri etrafında kurulu emekçi ve ibadet hayatının canlılığı görülürdü. Günümüzde, büyük kısmı yakın zaman önce şehre göç etmiş köylülerden oluşan Müslüman bir çoğunluk tarafından ikamet olarak seçilmiştir. Yedi asır Musevilere mesken olmuş bu mahallenin tarihi kalıntıları arasında şunlar sayılabilir : Hahambaşının evi, Danan Sinagogu mahallenin karşı kısmında yer alan Musevi kabristanı.

Bab Boujloud

Medina

Bab Bou Jeloud’tan itibaren geçmişte yirmi kadar küçük medinayı barındıran Kuzey Afrika’nın en geniş ve en güzel medinası başlar. İki ana artere oranla daha nahoş ama daha otantik dar ve karanlık sokaklar sürekli ve sıktır. O kadar sıktır ki, Fes El Bali’de bine yakın derb (çıkmaz sokak) mevcuttur.

 

Al Andalous (Endülüs) Camii

  1. yüzyılda El Kairouani’nin kızı Meryem tarafından yapılan gösterişsiz bir yapı olan bu camii, 956 yılında Kordoba Halifesi III. Abdel-Rahman’ın maddi yardımıyla, rakibi olan Al Karaouine camiininkine çok benzeyen bir minare ile süslenmiştir. Hatta efsaneye göre, her iki camii de kadınlar, Kairouani kızkardeşler (2 kardeş) tarafından yapılmıştır. 1203 ile 1207 yılları arasında Almohad Sultanı En-Nasser tarafından bütünüyle onarılmıştır. Bundan bir süre sonra, bir çeşme ve bir kütüphane yapıya ilave edilmiştir. 16. yüzyılda bu kez Molla İsmail tarafından restore edilir.

 

M’nabhi Sarayı

M’nabhi Sarayı, Fes kraliyet ve tarihi şehrinin en eski ve en güzel yapılarından biridir. 19. yüzyıl sonunda, Fas’ın en iyi zanaatkar ve sanatçıları tarafından 15 yıl süren bir çalışma sonucunda tamamlanmıştır. Bu denli ihtimam ve istidat ile inşa edilen saray, yapısı gereği Fas tarihi için önemli rol oynamaya yönelik düşünülmüştü. Bu doğrultuda, Sultan Molla Abdelaziz döneminde savunma bakanına ve daha sonra Mareşal Lyautey’e malikane olmuştu. Yine ilk Fransızca dersleri burada verilmiş ve 1912 yılında Fas ile Fransa arasındaki sömürge (protektora) antlaşması burada imzalanmıştı. Günümüzde saray, uluslar arası klasa sahip tipik bir restoran ve geleneksel bir halı dokuma atölyesini bünyesinde barındırmaktadır.

Bab Boujloud

En-Najjarine Meydanı

Bu meydan adını, hemen karşısındaki yokuşta, ahşap bir kapının ardında yer alan marangozlar çarşısından alır. Çeşmesi göz kamaştırıcı ve özeldir. Meydanın dibinde yer alan EN-NAJJARINE “FONDOUK” (Konuk evi) kuvvetle muhtemel 17. yüzyılda inşa edilmiştir. Kısa süre önce camiye dönüştürülmüştür ve çok zengin dekore edilmiş bir cepheye açılır.

Bab Boujloud

Deri Tabakhaneleri Mahallesi

Deri işlenmesi için gerekli suyu sağlayan Fes nehrinin kıyısında, Chouara tabakhane mahallesi canlı renklerini ortalığa serpiyor. Civardaki evlerin teraslarından bakıldığında kırmızı ve kızıl renklerdeki sıra sıra boyama havuzları göze çarpıyor. Hemen her yerde deriler kurutuluyor. Yünler, deriler ve balmumu büyük oranda Avrupa’ya ihraç edilir ; en güzel deriler Fes’te kalır ve yetenekli işçiler tarafından işlenir. Fas’ın her bölgesinden gelerek satın alınan belghas (babuş-pabuç türü), yastıklar, kemerler, lüks objeler imal edilir.

 

Talaa Sghira

Talaa Kebira “büyük yokuş” ile birlikte Talaa Sghira “ küçük yokuş” şehrin tarihi kısmının gezilmesi sırasında en sık kullanılan geçitlerden biridir. Aynı ismi taşıyan çeşme ve minareyi görmeyi ihmal etmeyin.

 

Molla İdris Türbesi

Çarşı doğrudan, 9. yüzyılda yapılan ve 1437’de tekrar inşa edilen Molla İdris’in türbesinin bulunduğu kısma çıkıyor. Müslümanlar, ortası delik bakır bir levhanın içinden kumaşla örtülü mezara dokunabiliyorlar, her yıl yinelenen ipek örtüyü dikenler için bağış toplanıyor. Bununla birlikte mabet, gayrimüslimlerin ziyaretine kapalıdır. Türbeye giden yollar, yerden 1,60 metre yüksekliğinde, eşek ve katırların geçişini engelleme amaçlı yapılan ahşap kirişlerle donatılmıştır.

 

Bab Chorfa Kapısı

Bu kapı Fes-jedid yada “modern Fes’e” açılır. Şehrin bu kesimi, 14.yüzyılda Merinidler, çok kalabalık nüfusa sahip Fes El Bali “eski Fes” medinasının ötesinde yeni saray ve binalar inşa ettiklerinde düzenlenmiştir. Günümüzde Fes Jedid, berberi halıları, yılan oynatıcıları ve hokkabazlarıyla meşhur bir gürültü krallığıdır.

Bab Boujloud

Bab Semmarine Kapısı

1924 yılında tekrar inşa edilen, tonozlu bu yüksek kapı, Fes el Jedid (modern Fes) meşhur mahallesine otantik girişi oluşturur. Sağda, tepenin altında, renkli yüksek bir gıda çarşısı bulunur. Bu gıda çarşısı eski merinid silolarının yerine yerleşmiştir.

 

Borj Sud (Güney Kale Burcu)

  1. yüzyılda Saadianlar Kuzey Kale Burcu ve Güney Kale Burcunu inşa ettiler : şehre hakim görünüm sağlamaları sayesinde şehrin kontrolü kolaylaşıyordu. İdari hizmet ve özelliklerinin başka bir kente taşınmasından sonra bile Fes, imparatorluğun canlı eklemi olmaya devam etmiştir. Bu kale, Saadian Sultanı Ahmed El Mansour Eddahbi döneminde Hıristiyan köleler tarafından inşa edilmiştir (1578-1609). Fes’in meşhur “Ses ve ışıklar” gösterisi burada düzenlenmektedir. Bu bölgede, müthiş bir Fes el Bali manzarası mevcuttur.

 

Kapalı çarşı (Kissaria)

  1. yüzyılda Sultan Ebu Yakup Yusuf tarafından yaptırılan ruh hastaları barınağının yerine inşa edilen Kissaria, 1954 yılındaki yangında yıkılan eski kapalı çarşı binalarının yerini alan beton yapılar aynı cazibeyi yansıtmasa da, bugün bile brokar ve ipekleriyle meşhurdur. İç organizasyonu Türk sisteminden alıntıdır : zanaatkarlar localar (esnaf dernekleri) halinde varlıklarını sürdürürler ve tüm dükkanların karını kendi aralarında paylaşırlar.

 

Merinid mezarları

Şehre hakim bu tepecikten Fes el Bali ve Sebou vadisinin görünümü müthiş. Bu mezarlık,  Fes’in kültürel ve dini öneminin mimarı olarak kabul edilen Merinid hanedanının hatıralarını sürdürmektedir. Merinid sanatı, camiiler ve bilhassa bilginin yayılmasında etkin olan medreselerle ön plana çıkmıştır. Bu mezarların çoğunluğu 14. yüzyıla aittir.

 

Bouanania Medresesi

Merinid medresesi olarak da anılan bu yapı Fes’in en geniş hacme sahip medresesidir, yapımı Sultan Abou Inan himayesinde 1350’den 1357’ye kadar sürmüştür. Oyma alçıları, günümüzde rengini kaybetmiş sedir ağacı işlemeleri, bronz, mermer ve oniksten dekoru, genelde kaldırılmış sarkıt pencereleri, mukarnaları, Merinid mimarisinin özelliklerini taşır. İç avlunun duvarları, yalancı mermerler üzerine uygulanmış seramikten ve yeşil kiremitli bir saçaktan oluşur. İbadethane kısmında, çok şık duran eski vitrayları ve müthiş bir minber görebilirsiniz. Bu medrese, günümüzde cami olarak faaliyet vermeye devam etmektedir  ve Fas’ta gayrimüslimlere açık olan nadir dini yapılardandır.

 

 

 

İlginizi çekebilecek diğer bilgiler

Bir cevap yazın