FAS’TA DİN

FAS’TA DİN

Fas’ta din toplumun büyük çoğunluğunu İslam dinine mensup olanlar ve berberi gelenekleri ile batıl inançlarında elverişli ortamı bulan bir kitle oluşturmaktadır.
Çoğunlukla şehirlerde yerleşik Ortodoks Müslümanlar bu tip inanışları yoldan sapma olarak değerlendirir ve iyi gözle bakmazlar. Roma egemenliği sırasında Hıristiyanlık Kuzey Afrika’da güçlü bir yayılma göstermişti ancak daha sonraları ortadan kayboldu ; günümüzde Fas’ta yaşayan Hıristiyanların sayısı oldukça az, bunların da çoğunluğunu Avrupalılar oluşturuyor. Yaklaşık 30.000 kadar Musevi de varlığını bu coğrafyada sürdürüyor.

Fas’ta din

Tarih devirlerinin başında Fas’ta yaşayan yerli halk Berberilerdi. Berberiler, yunanlılar tarafından Libyalılar olarak adlandırılıyor, Romalılar tarafından ise Jetüller, Nümidler ve Moresler olmak üzere üçe ayrılıyordu. Özellikle bunlar Fenikeliler ile (Mellila, Tetouan, Tanger, Chellah, Casablanca, Larache şehirlerini kuran) ve daha sonra M.Ö V’nci yüzyıla doğru Kartacalılarla yoğun ticari ilişkilerde olmuşlardır.

Moritanya saltanatında federe olarak toplanan göçebe berberi boyları M.Ö I. Ve M.S. I. Yüzyıllar arasında Romalıların egemenliğine girmişlerdir. Romalılar ise Sezar Moritanyası ve Tingis Moritanyası (Tingis, günümüzde Tanger, başkent seçilmiştir) olmak üzere ikiye ayrılmış, yeni bir imparatorluk bölgesi kurmuşlardır.

Fas’ta din

Roma imparatorluğunun yıkılmasının ardından M.S. V. Ve IX. Yüzyıllar arasında İslamiyetin yayılması başlar ve arap egemenliği ortaya çıkar ; Emeviler tarafından gönderilen valiler 786 yılında İdrissi hanedanlığını kurar ve saltanatın başkenti olan Fes şehri inşa edilir.
1061 ve 1147 yılları arasında Sahra kökenli göçebe topluluklar berberi toplumu ile iç içe etkili olarak Almoravid krallığını kurarlar ve 1070 yılında başkent Marrakech’i inşa ederler. XII ve XVIII. Yüzyıllar arasında sırasıyla Almohad, Merinid, Wattarid, Saadien ve Alaouit hanedanları Almoravidlerden saltanatı devralıp hüküm sürmüşlerdir.

1845-1912 dönemi ciddi pazarlıklara sahne olur ve Fas, Fransız protektorası (sömürge) haline gelir. Diğer yandan İspanya ülkenin güney kısımlarına yerleşir.

Ancak 1956’da Fas tekrar bağımsızlığına kavuşacaktır : üç yıl öncesinde Fransızlar tarafından tahttan indirilip sürgüne gönderilen Sultan, zafer gösterileriyle Rabat’a geri döner ve Mohammed V adıyla tahta çıkar.
Onun ölümünden sonra oğlu Hassan II, 38 yıl boyunca ülkeyi yönetir. 23 Temmuz 1999’da ölen Hassan II’nin yerine günümüzde tahtı koruyan Mohammed VI geçer.

İlginizi çekebilecek diğer bilgiler

Bir cevap yazın