Home>Kültür (Page 2)

Borj Nord (Kuzey kale burcu)

Borj Nord (Kuzey kale burcu) Bu kale burcu, güneydekine oranla daha yenidir ve günümüzde bir silah müzesi barındırır. Bu silahlar tarihöncesi dönemlerden günümüze, yontulmuş taştan topa kronolojik olarak sergilenmektedir. Burada her millet temsil edilmektedir. Baltalar, baltalı mızraklar, mızraklar, sıradan ve sapları süslemeleri kılıçlardan oluşan güzel …

Bab Boujloud

Bab Boujloud Medinanın ana girişi, aynı zamanda Bou Inania medresesinin ve Sidi Lazaz camiinin minarelerinin kesildiği yerdir. Almohadlar döneminde 13.yüzyılda  Hispano-moresk stilde yapılmıştır ve 1913’te onarım görmüştür. Şehrin en yeni kapısıdır. İçinden geçeceğiz.   Borj Nord (Kuzey kale burcu) Bu kale burcu, güneydekine oranla daha …